Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc trưng về sự phân bố các quần thể trong không gian của qu

Đặc trưng về sự phân bố các quần thể trong không gian của qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc trưng về sự phân bố các quần thể trong không gian của quần xã có ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan của hệ sinh thái. Trong số các phát biểu chỉ ra dưới đây, phát biểu nào không chính xác?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không chính xác là D

Sai từ luân phiên

Đi từ chân núi lên đỉnh núi thì các thực  vật phân bố theo thứ tự từ loài thực vật lá rộng thường xanh→ thực vật lá rộng rụng theo mùa → thực vật lá kim.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn