Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo quan niệm của Đacuyn biến dị cá thể là những đột biến phát sinh ra những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn