Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc nước ta có giớ

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc nước ta có giớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc nước ta có giới hạn độ cao là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn