Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đại địa chất nào đó đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò

Đại địa chất nào đó đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đại địa chất nào đó đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kỉ nguyên của bò sát là kỉ Jura thuộc Đại Trung sinh Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn