Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy

Đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mặt của nhân dân thế giới là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Skg trang 98)

Trước tình hình chủ nghĩa phát xít ráo riết chạy đua vũ tranh, chuẩn bị chiến tranh thế giới. Tháng 7-1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành đại hội lần thứ VII tại Mátxcơva (Liên Xô). Đại hội đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng như: xác định kẻ thù là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa phát xít, mục tiêu đấu tranh là giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn