Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đai ôn đới gió mùa trên núi của thiên nhiên nước ta chỉ

Đai ôn đới gió mùa trên núi của thiên nhiên nước ta chỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đai ôn đới gió mùa trên núi của thiên nhiên nước ta chỉ xuất hiện ở vùng núi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Đai ôn đới gió mùa trên núi của thiên nhiên nước ta chỉ xuất hiện ở vùng núi Tây Bắc, trên dãy Hoàng Liên Sơn có độ cao 3143m (trên 2600m)

Chọn D

Ý kiến của bạn