Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 0,5 mol hỗn hợp khí gồm H<sub>2</sub> và CO có tỉ khối s

Dẫn 0,5 mol hỗn hợp khí gồm H<sub>2</sub> và CO có tỉ khối s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 0,5 mol hỗn hợp khí gồm H2 và CO có tỉ khối so với H2 là 4,5 qua ống đựng 0,4 mol Fe2O3 và 0,2 mol CuO đốt nóng. Sau phản ứng hoàn toàn cho chất rắn trong ống vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : số e mà N+2(NO) nhận chính bằng số e trao đổi của O(oxit) trong phản ứng với hỗn hợp khí ( vì thực chất Fe2O3 và CuO không phản ứng oxi hóa tạo NO )

Do H2 và CO đều phản ứng với O(oxit) tỉ lệ mol 1 : 1 => nkhí = 0,5 mol

Và nO(oxit) = 0,4.3 + 0,2 = 1,4 mol => nO pứ = 0,5 mol

Bảo toàn e : 2nO pứ = 3nNO

=> VNO = 7,467 lit

=>C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn