Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dân cư đô thị Mỹ La Tinh động là do công nghiệp phát tr

Dân cư đô thị Mỹ La Tinh động là do công nghiệp phát tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dân cư đô thị Mỹ La Tinh động là do


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 11 cơ bản trang 25

Giải chi tiết:

Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm, dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát. Dân cư đô thị của Mĩ La tinh chiếm tới 75% dân số và 1/3 trong số đó sống trong điều kiện khó khăn.

Chọn D.

Ý kiến của bạn