Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí, được thể hiện rõ nhất th

Dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí, được thể hiện rõ nhất th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí, được thể hiện rõ nhất thông qua việc


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn