Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó

Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 15.

Giải chi tiết:

Xác định kí hiệu đô thị có quy mô dân số dưới 100 nghìn người là Phủ Lí, Hưng Yên.

Chọn C.

Ý kiến của bạn