Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dân cư nước ta sinh sống chủ yếu ở ngoại thành ven biển

Dân cư nước ta sinh sống chủ yếu ở ngoại thành ven biển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dân cư nước ta sinh sống chủ yếu ở


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 3 – Phân bố dân cư và các loại quần cư

Giải chi tiết:

Dân cư nước ta sinh sống chủ yếu ở khu vực nông thôn (74%), ít hơn ở thành thị (26%).

Chọn C

Ý kiến của bạn