Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn khí SO2 qua dung dịch Br2. Hiện tư

Dẫn khí SO2 qua dung dịch Br2. Hiện tư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn khí SO2 qua dung dịch Br2. Hiện tượng xảy ra là:

            


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dung dịch Br2 mất màu nhờ phản ứng:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn