Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm các chất Fe<sub>2</

Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm các chất Fe<sub>2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm các chất Fe2O3, CuO, Fe3O4 (có số mol bằng nhau) đun nóng thu được 36 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Coi số mol mỗi oxit là a mol;

=> nFe = 5a, nCu= a, nO dư = b ;

=> mX = 344a + 16b = 36;

Bảo toàn e cho hỗn hợp 36 gam : 3nFe + 2nCu = 3nNO + 2nO dư

=> 15a + 2a = 2b + 3.0,3

=> a = 0,1; b = 0,1

=>  m = 472.0,1 = 47,2 gam                                                                                           

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn