Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đàn lợn của nước ta năm 2005 là bao nhiêu ?

Đàn lợn của nước ta năm 2005 là bao nhiêu ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đàn lợn của nước ta năm 2005 là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn