Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đàn lợn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển do:

Đàn lợn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đàn lợn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển do:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn