Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn lượng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam Fe<sub>3</sub>O

Dẫn lượng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam Fe<sub>3</sub>O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn lượng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 5,88 gam sắt. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn Fe : nFe = 3nFe3O4 => nFe3O4= 0,035 mol

=> m = 8,12g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn