Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng lượng dư C

Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng lượng dư C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng lượng dư CuO. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Giá trị của V là     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CuO + CO Cu + CO2

=> mrắn giảm = mCO2 – mCO = mO pứ = 3,2g

=> nO pứ = nCO = 0,2 mol

=> V = 4,48 lit

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn