Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Dạng c) Dạng d)

 Dạng c) Dạng d)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Phương pháp : Sử dụng công thức của công suất tiêu thụ và bất đẳng thức Co - si để đánh giá

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn