Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đảng cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương chuyển hướng đấ

Đảng cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương chuyển hướng đấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đảng cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương chuyển hướng đấu tranh trong những năm 1936-1939 căn cứ vào


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn