Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:      

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:

 

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn