Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạng cộng sinh nào xảy ra giữa thực vật với nấm hoặc vi kh

Dạng cộng sinh nào xảy ra giữa thực vật với nấm hoặc vi kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạng cộng sinh nào xảy ra giữa thực vật với nấm hoặc vi khuẩn:                  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

cộng sinh xảy ra giữa thực vật với nấm hoặc vi khuẩn là:

+ Tảo đơn bào và nấm

+ Vi khuẩn nốt sần với cây họ đậu.                        

  (chọn C)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn