Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạng đột biến nào dưới đây rất quý trong chọn giống cây trồn

Dạng đột biến nào dưới đây rất quý trong chọn giống cây trồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạng đột biến nào dưới đây rất quý trong chọn giống cây trồng nhằm tạo ra những giống năng suất cao , phẩm chất tốt hoặc không hạt.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dạng đột biến tạo ra những giống năng suất cao, phẩm chất tốt hoặc không hạt là : đột biến đa bội

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn