Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạng đột biến thường có lợi cho sự tồn tại

Dạng đột biến thường có lợi cho sự tồn tại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạng đột biến thường có lợi cho sự tồn tại và tiến hóa của loài là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dạng đột biến thường có lợi cho sự tồn tại và tiến hóa của loài (thường ít có hại nhất) là lặp đoạn và đảo đoạn

Do không làm mất đi vật chất di truyền nên ít tác động đến sự tồn tại sống còn hơn so với các đột biến khác

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn