Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạng thời tiết đặc biệt thường xuất hiện vào mùa đông ở miền

Dạng thời tiết đặc biệt thường xuất hiện vào mùa đông ở miền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạng thời tiết đặc biệt thường xuất hiện vào mùa đông ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn