Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động của con lắc đồng hồ là  

Dao động của con lắc đồng hồ là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động của con lắc đồng hồ là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

đáp án A

dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn