Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà c

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình ({x_1} = 3cos (omega t + frac{pi }{3});(cm)) và ({x_2} = 4cos (omega t - frac{{2pi }}{3});(cm)). Biên độ dao động tổng hợp của vật là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

PT hai dao động thành phần: ({x_1} = 3cos (omega t + frac{pi }{3});(cm))và ({x_2} = 4cos (omega t - frac{{2pi }}{3});(cm))

=> Hai dao động ngược pha

=> Biên độ dao động tổng hợp: (A = left| {{A_1} - {A_2}} right| = 1(cm)) => Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn