Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng khi cho tụ

Dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng khi cho tụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng khi cho tụ tích điện rồi cho nó phong điện là dao động điện từ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A:

Dao động duy trì.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn