Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi  

Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi mạch có điện trở càng lớn.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn