Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thà

 Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sau đây?

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn