Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một c

  Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng

   


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn