Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động thủy triều nhỏ nhất khi Mặt Trăng Mặt Trời Trá

Dao động thủy triều nhỏ nhất khi Mặt Trăng Mặt Trời Trá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động thủy triều nhỏ nhất khi


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 60.

Giải chi tiết:

Dao động thủy triều nhỏ nhất khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí vuông góc.

Chọn B.

Ý kiến của bạn