Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đạo hàm của hàm số (f x ) = căn[3]x^2 - 2

Đạo hàm của hàm số (f x ) = căn[3]x^2 - 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đạo hàm của hàm số (fleft( x right) = sqrt[3]{{{x^2} - 2x + 3}}) bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(begin{array}{l}fleft( x right) = {left( {{x^2} - 2x + 3} right)^{frac{1}{3}}}Rightarrow f'left( x right) = frac{1}{3}{left( {{x^2} - 2x + 3} right)^{ - frac{2}{3}}}left( {2x - 2} right),,,,,,f'left( x right) = frac{{2x - 2}}{{3sqrt[3]{{{{left( {{x^2} - 2x + 3} right)}^2}}}}}end{array})

Chọn đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn