Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt ba câu ghép với nội dung tự chọn và cho biết các câ

Đặt ba câu ghép với nội dung tự chọn và cho biết các câ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt ba câu ghép với nội dung tự chọn và cho biết các câu ghép nối với nhau bằng cách nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài cách nối các vế câu ghép

Giải chi tiết:

Nếu trời mưa to thì con đường này sẽ rất lầy lội.

=> Nối bằng quan hệ từ

Mẹ em là giáo viên còn bố em là bộ đội.

=> Nối bằng quan hệ từ

Tuy trời mưa to nhưng Nam vẫn đi học.

=> Nối bằng quan hệ từ

Ý kiến của bạn