Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ “đi - Nghĩa 1 tự di c

Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ “đi - Nghĩa 1 tự di c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ “đi”: - Nghĩa 1: tự di chuyển bằng bàn chân. - Nghĩa 2: mang ( xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài học, đặt câu phù hợp với mỗi nghĩa.

Giải chi tiết:

Nghĩa 1: Đi bộ giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh.

Nghĩa 2: Em rất thích đi giày thể thao.

Ý kiến của bạn