Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậma Một hôm chú gà

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậma Một hôm chú gà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a) Một hôm, chú gà trống đi lang thang trong vườn hoa.

b) Gà trống bỗng kêu lên hoảng hốt.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào? 

Giải chi tiết:

a. Chú gà trống đi như thế nào trong vườn?

b. Gà trống bỗng kêu lên như thế nào?

Ý kiến của bạn