Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt câu với các từ sau tài giỏi nhân tài thiên tài

Đặt câu với các từ sau tài giỏi nhân tài thiên tài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt câu với các từ sau: tài giỏi; nhân tài; thiên tài.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Tài năng

Giải chi tiết:

Gợi ý:

a. Mẹ của tôi là một người tài giỏi.

b. Kiên là nhân tài hiếm có của trường.

c. Lê-ô-na Đơ-vanh-xi là thiên tài hội họa thế giới. 

Ý kiến của bạn