Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đất chiếm phần lớn diện tích của vùng Trung du và miền núi B

Đất chiếm phần lớn diện tích của vùng Trung du và miền núi B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đất chiếm phần lớn diện tích của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn