Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đất đai ở ĐB ven biển miền trung có đặc tính nghèo, nhiều cá

Đất đai ở ĐB ven biển miền trung có đặc tính nghèo, nhiều cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đất đai ở ĐB ven biển miền trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa, do:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn