Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặt điện áp (trong đó U0 không đổi và f thay đổi

Đặt điện áp (trong đó U0 không đổi và f thay đổi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (trong đó U0 không đổi và f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi tần số là f = f1, f = f1 + 150 Hz, f = f1 + 50 Hz thì hệ số công suất của mạch tương ứng là 1; 0,6 và 15/17. Tần số để mạch xảy ra cộng hưởng có thể là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn