Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) v

Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 W mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm  t+ frac{1}{400}(s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B.

Ta có : Độ lệch pha giữa u và i là . Công suất toàn mạch là : . Mặc khác : .

Công suất của hộp đen là : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn