Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U0cos 100pi t - dpi 6 V vào hai đầu đoạ

Đặt điện áp u = U0cos 100pi t - dpi 6 V vào hai đầu đoạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (u = {U_0}cosleft( {100pi t - dfrac{pi }{6}} right)V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là (i = {I_0}cosleft( {100pi t + dfrac{pi }{6}} right)A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình u, i


+ Độ lệch pha của u so với i: (varphi )


+ Hệ số công suất: (co{rm{s}}varphi )

Giải chi tiết:

Từ phương trình u, i ta suy ra (varphi  = {varphi _u} - {varphi _i} =  - dfrac{pi }{6} - left( {dfrac{pi }{6}} right) =  - dfrac{pi }{3})

Hệ số công suất của đoạn mạch: (cos varphi  = co{rm{s}}left( { - dfrac{pi }{3}} right) = dfrac{1}{2})

Chọn A.

Ý kiến của bạn