Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U<strong> 

Đặt điện áp u = U<strong> 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = U sqrt{2}cos ωt (U và ω không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện  mắc nối tiếp. Biết cuộc dây có hệ số công suất bằng 0,97 và tụ điện có điện dung C thay đổi được . Điều chỉnh C để tổng điện áp trên cuộc dây và tụ điện có giá trị lớn nhất. Khi đó tỷ số cảm kháng và dung kháng của mạch điện có giá trị gần nhất nào sau đây ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn