Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U<sub>0</sub> cos100πt (V) vào hai đầu đoạn

Đặt điện áp u = U<sub>0</sub> cos100πt (V) vào hai đầu đoạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = U0 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 = frac{10^{-3}}{8pi } F hoặc  C =frac{2}{3} C1 thì công suất của mạch có cùng giá trị. Khi C = C2frac{10^{-3}}{15pi }  F hoặc  C = 0,5C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điên có cùng giá trị.. Điện trở R và hệ số tự cảm của cuộn dây là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn