Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U<sub>0</sub>cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc

Đặt điện áp u = U<sub>0</sub>cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng Rsqrt{3} . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn