Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u=U

Đặt điện áp u=U

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u=Usqrt{2}cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết omega =frac{1}{sqrt{LC}}. Hệ số công suất của mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn