Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức  u = U<sub>0</sub> cosωt

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức  u = U<sub>0</sub> cosωt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức  u = U0 cosωt (V) , trong đó U0 và ω không đổi, vào hai đầu đoạn mạch gồm R ,L ,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1 , các giá trị tức thời uL = - 10sqrt{3} V , uC = 30sqrt{3} V  , uR =15V . Tại thời điểm t2 , các giá trị tức thời uL = 20V ,uC = - 60V ,uR = 0V. Điện áp cực đại U0 có giá trị bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn