Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch

Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , đoạn mạch X chưa rõ cấu tạo, tụ điện có điện dung C .Gọi  là điểm nối giữa hai cuộn dây và X, Q là điểm nối giữa X và tụ C . Biểu thức điện áp giữa hai điểm A và Q là uAQ = 60sqrt{2} cos ( 2πft + π/3 )V và giữa hai điểm P và B llà uPB = 120 sqrt{2} cos (2πft ) V. Biết 4π2f2LC = 3. Biểu thức điện áo giữa hai đầu đoạn mạch X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn