Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cảm kháng của cuộn dây: ZL = ωL

Giải chi tiết:

Cảm kháng của cuộn dây là: ZL = ωL

Ý kiến của bạn