Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc omega vào hai đầu

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc omega vào hai đầu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc (omega ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm là (L.) Cảm kháng của cuộn dây là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính cảm kháng

Giải chi tiết:

Cảm kháng của cuộn dây: ({Z_L} = omega L)

Chọn D.

Ý kiến của bạn