Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R L C

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R L C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là UR = 40 V; UL = 50 V và UC = 80 V. Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch: (U = sqrt {{U_R}^2 + {{left( {{U_L} - {U_C}} right)}^2}} )

Điện áp cực đại: ({U_0} = Usqrt 2 )

Giải chi tiết:

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:

(begin{array}{l}U = sqrt {{U_R}^2 + {{left( {{U_L} - {U_C}} right)}^2}} = sqrt {{{40}^2} + {{left( {50 - 80} right)}^2}} = 50,,left( V right)\ Rightarrow {U_0} = Usqrt 2 = 50sqrt 2 ,,left( V right)end{array})

Ý kiến của bạn